SERVICE

Hotline : 084-1469159, 092-6063091

Service : บริการของเรา

Spare Part : บริการซ่อม และอะไหล่

บริการซ่อมรถโฟล์คลิฟทุกชนิด
บริการซ่อมรถแฮนด์ลิฟ
บริการซ่อมรถเฮี๊ยบ, รถบรรทุกและรถทั่วไปทุกชนิด
บริการตรวจเช็คสภาพรถโฟล์คลิฟ, รถเฮี๊ยบ, รถแฮนด์ลิฟ และรถอื่นๆ ทั่วไปทุกชนิด
บริการถ่ายน้ำมันเครื่อง
บริการเปลี่ยนกรองโซล่า, น้ำมันเกียร์, น้ำมันเฟืองท้าย, กรองเครื่อง
บริการตรวจเช็ค และซ่อมแซมระบบไฮโดรลิค, เกียร์ และเฟืองท้าย
บริการตรวจเช็ค และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทุกจุดของรถทุกชนิด
ให้บริการนอกสถานที่
ให้บริการโดยช่างผู้ชำนาญและมีประสบการณ์
จำหน่ายและบริการถ่ายน้ำมันเครื่องคาสตรอล

จำหน่ายอะไหล่ รถบูมลิฟท์ เอ็กซ์ลิฟท์ ( X-lift )

รับขนย้ายเครื่องจักร

รับเปิดตู้คอนเทรนเนอร์

รับขนย้ายเครื่องจักรและติดตั้ง

Maintenance all kinds of forklift
Maintenance all kinds of hand lift
Maintenance all kinds of hiab truck and truck transportation
Check Engine for forklift, hiab truck and truck transpoartation etc.
Oil change
Service for change fuel filter, gear oil, differentia oi, filter
Check engine and maintainence for hydraulic system, gear and final drive
Examine on electric system for truck
On site service
Service by the specialist and technician